כוחם של שיתוף ושינוי נרטיב בהפיכת טראומה לאירוע בונה