האם למידה מכישלונות אפקטיבית יותר מלמידה מהצלחות – או להיפך?