בעלי חיים מזכירים לנו מהי האמת האוניברסלית של הקיום שלנו