ציטוטים מחיבורו של ז'אן ז'אק רוסו – "הזיות של מטייל בודד"