האם ניתן להפוך את המוות מפחד שעליו נמנעים מלדבר, לשותף לדרך?