הטיעון הפסיכולוגי בעד לשחרר מעט את האחיזה ולזרום עם ההתרחשויות