הפילוסוף בן יוון העתיקה מסביר את הסיבות למערכות יחסים